Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Điều khoản & Điều kiện

Quý khách hiểu và chấp nhận rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác xuất hiện trên Trang Web này (gọi chung là "Nội Dung Hiển Thị") được sở hữu bởi THẾ GIỚI ĐÈN LED VN đã được cấp giấy phép sử dụng.

Quý khách tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ Nội Dung Hiển Thị nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của THẾ GIỚI ĐÈN LED VN trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản & Điều Kiện này, quý khách không được phép sao chép, phân phối, tái bản, tải về, hiển thị, đăng tải, truyền tải, dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của THẾ GIỚI ĐÈN LED VN.

Bất kỳ hành động sử dụng trái phép Nội Dung Hiển Thị đều có thể vi phạm pháp luật Việt Nam về bản quyền, bảo mật, và các quy định về thông tin liên lạc khác.Thế giới đèn LED Youtube Chanel