Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Vận chuyển Quốc tế

Căn Cứ Pháp Lý Nhập Khẩu Đèn Led- Đèn Huỳnh Quang
Quyết định 04/2017 QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.
Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ.
(--Thành viên/ Đăng Nhập mới xem được links--)

Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Led

 

Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp
Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc : Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang,
Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
Đối chiếu các quy định trên, trường hợp “Đèn LED” có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 thì thuộc diện cấm nhập khẩu.
Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Huỳnh Quang

 

Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:
a) Bóng đèn huỳnh quang compact:
TCVN 7896:2008;
b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống:
TCVN 8249:2009;
c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang:
TCVN 7897:2008;
d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang:
TCVN 8248:2009;
Mã HS của Đèn Điện

 

9405Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
940510- Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn:
94051020- - Đèn cho phòng mổ
- - Loại khác:
94051030- - - Đèn rọi
94051040- - - Bộ đèn và đèn huỳnh quang
94051090- - - Loại khác
940520- Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện:
94052010- - Đèn cho phòng mổ
94052090- - Loại khác
94053000- Bộ đèn dùng cho cây nô-en
940540- Đèn và bộ đèn điện khác:
94054020- - Đèn pha
94054040- - Đèn rọi khác
94054050- - Loại khác, được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn
94054060- - Loại chiếu sáng bên ngoài khác
94054070- - Đèn tín hiệu không nhấp nháy dùng cho sân bay; đèn dùng cho toa đường sắt, đầu máy xe lửa, tầu thủy, máy bay, hoặc hải đăng, bằng kim loại cơ bản
94054080- - Đèn báo hiệu dùng cho thiết bị nhiệt điện gia dụng thuộc nhóm 85.16
- - Loại khác:
94054091- - - Đèn sợi quang loại dùng đeo trên đầu, được thiết kế dùng trong y học
94054099- - - Loại khác
940550- Đèn và bộ đèn không hoạt động bằng điện:
- - Loại đốt bằng dầu:
94055011- - - Bằng đồng sử dụng trong nghi lễ tôn giáo
94055019- - - Loại khác
94055040- - Đèn bão
94055090- - Loại khác
940560- Biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự:
94056010- - Biển cảnh báo, biển tên đường phố, biển báo giao thông và đường bộ
94056090- - Loại khác
- Bộ phận:
940591- - Bằng thủy tinh:
Thuế nhập khẩu đèn điện

 

Bộ Tài chính đã có công văn số 12098/BTC-CST ngày 28/8/2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng

Đèn LED hoàn chỉnh thường có cấu tạo gồm các đi ốt phát quang, mạch điện nắn dòng, chuyển đổi điện thế, đầu đấu nối (ví dụ như đui đèn), bóng đèn bao bên ngoài.
Đèn này chiếu sáng ngay được khi đấu nối vào nguồn điện, được phân loại vào nhóm 94.05, mã số 9405.40.99, Thuế NK ưu đãi 10%”.

Đèn sử dụng nguồn sáng LED, loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn, thì thuộc Nhóm 94.05:
“Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 9405.40: “- Đèn và bộ đèn điện khác”, mã số 9405.40.50: “- – Loại khác, được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn.”

Thế giới đèn LED Youtube Chanel